In gesprek met... Theo van de Wiel

Lantaarnpaal moet mee met 5G

“Yes, but when?” was het credo dat CTO Theo van de Wiel van Sustainder veel hoorde in zijn rijke arbeidsverleden bij de NS, BT/O2, Telfort, KPN en Ziggo. Technologische ontwikkelingen kwamen in rap tempo, maar het ecosysteem was er vaak nog niet. Deze uitdaging ligt nu ook klaar voor de Smart City. Welke rol ziet hij voor Sustainder en wat betekent de komst van het 5G-netwerk? Een vooruitblik in zes vragen.

Je bent bij grote transities betrokken geweest, hoe zie je dat nu voor je bij Sustainder?

"Licht wordt straks niet verkocht als een lamp, maar licht wordt verkocht als een service. Zoals je ook energie koopt. Dat is een heel interessant businessmodel. Wat de positie van Sustainder daarin is? Dat boeit mij. Ik ben vanuit de Smart City gedachte geïnteresseerd om naar dit soort ontwikkelingen te kijken. Ik wil complexe en nieuwe dingen doen. Altijd. Hoe complexer hoe liever. Dat zit ook in het bedenken van nieuwe businessmodellen en wat dat voor de toekomst betekent. Sustainder is een stukje van een nieuw ecosysteem. Nu nog klein, maar straks doen we serieus mee."

Hoe ziet dat model er dan uit?

"Waar we nu nog denken in het verticaal organiseren van sensoren, geloof ik veel meer in het model dat we in de toekomst gaan werken met een standaard aantal sensoren. Door middel van multiple sensoren en met behulp van kunstmatige intelligentie bepalen we wat er aan de hand is in een straat, op een plein of in een complete stad."

Sustainder 2

Kunstmatige intelligentie?

"Simpel gezegd: Ik ben een mens met zintuigen. Dat zijn er meer dan vijf. Als ik een beker pak vertellen mijn hersenen via mijn zintuigen dat het van plastic is en dat er bier in zit. Ik trek onbewust conclusies uit meerdere zintuigen tegelijk in plaats van één. Dat principe zit straks ook in een lantaarnpaal. Met een wiskundig algoritme kun je een vast patroon van sensoren slim maken met behulp van zelflerende software. Deze software leert van alles wat de sensoren registreren. De vraag is wel wat de snelheid is waarmee we deze enorme brei aan data kunnen processen. Daar ligt een mooie uitdaging de komende jaren."

5G wordt dus belangrijk?

"Precies. Door de toenemende vraag naar connectiviteit is er een infrastructuur nodig die veel fijnmaziger is dan de huidige draadloze infrastructuur. Dit betekent dat je veel meer antennes in de stad op moet gaan hangen. Welke posities zijn daarvoor geschikt in een stad? Denk daar maar eens goed over na. Het netwerk van openbare verlichting is het dichtste netwerk op aarde. Als je aan zoveel mogelijk lantaarnpalen sensoren en antennes hangt, dan levert dat een informatiestructuur op met ongekende mogelijkheden. Maar dat vergt veel van de infrastructuur om alles continu met elkaar te kunnen laten communiceren. Alle gegenereerde data moet verbonden worden met een softwareplatform, waar de analyse plaatsvindt. De verbindingen naar dit platform zal met behulp van draadloze netwerken worden bewerkstelligd. Een zeer fijnmazig 5G infrastructuur is dus noodzakelijk. De lantaarnpaal is dus de start van het slimmer maken van een stad; een Smart City hub. Een object waarvan je bijna zou vergeten dat hij ook nog licht geeft. En 5G is daarbij de belangrijkste gamechanger. Zoals het er nu naar uitziet is 5G in 2020 pas gestandaardiseerd. Het duurt nog wel even voordat we daadwerkelijk 5G kunnen gebruiken, maar door te participeren in diverse trials bouwen we nu al de kennis op."

Sustainder 3

En wat is er op korte termijn belangrijk voor Sustainder?

"Ik ga kijken hoe we het businessmodel van Sustainder kunnen verbeteren door goed de technologische ontwikkelingen te analyseren en te denken vanuit connectiviteit. Niet meer en niet minder. De ambitie die we met Sustainder hebben is meer dan een goede armatuur produceren die je op afstand kunt bedienen. We denken al een paar stappen vooruit. Welke sociale beweging gaan we als maatschappij maken en hoe zetten we dat om in diensten ten behoeve van de Smart City? Door de enorme groei van mensen in de steden ontstaat er een behoefte om een stad leefbaar te maken en te houden, hierbij gaan ICT-systemen een zéér belangrijke rol in spelen. Door het aanbieden van vele diensten gaan de bewoners van deze steden zelf bepalen welke diensten ze gaan gebruiken. Het enige wat wij doen is een ‘enabler’ bedenken waarop je deze diensten kunt implementeren."

En die ‘enabler’ is?

"Een cassette in het armatuur. Het sturen en dimmen van licht is waar het nu op dit moment om gaat, maar in de toekomst gaat het met name om de intelligentie in de vorm van state of the art elektronica en software. Voor de elektronica hebben we ruimte gecreëerd in de vorm van deze cassette in het armatuur. Omdat de software in de toekomst zich razendsnel ontwikkelt, kunnen we deze zogenoemde firmware op een eenvoudige wijze op afstand vernieuwen in onze elektronica die zich in deze cassette bevindt. Daardoor wordt onze infrastructuur weer iets slimmer en beter voorbereid op de diensten van de toekomst. De cassette en de inhoud daarvan is dus onze USP waar ik me de komende jaren op ga focussen."

Contact