Sustainder werkt mee aan Smart City Strategie

Eén visie over de richting voor Smart Cities, vanuit de samenleving en vanuit de praktijk. Dat was de uitdaging die in de zomer van 2016 door minister-president Mark Rutte werd gesteld en die snel werd opgepakt door vele mensen uit verschillende disciplines, waaronder Sustainder. Het proces dat volgde was een weerspiegeling van waar Smart Cities voor staan: multidisciplinair en bottom-up.

Voedingsbodem

Met deze nationale strategie verwachten we onze Smart City kennis te bundelen, succesvolle projecten sneller op te schalen en de internationale concurrentiepositie te vergroten. De prioriteiten in deze strategie zijn gebaseerd op de praktijkervaringen van mensen die dagelijks werken met de nieuwe economie en veranderprocessen. Dit heeft geresulteerd in een aantal gezamenlijk geformuleerde actiepunten voor de Rijksoverheid om Nederlandse Smart Cities een serieuze stap verder te brengen. Het doel van deze acties is een voedingsbodem te leggen voor het ontwikkelen én opschalen van nieuwe oplossingen.

Namens Sustainder nam CEO Niek de Jong deel aan gezamenlijke workshops, bilaterale ontmoetingen en de Smart City World Expo in Barcelona. De strategie is tot stand gekomen in samenwerking met steden van de G5 en G32, de overheid, wetenschappers en bedrijven en veelbelovende startups.

Digitale infrastructuur

De betrokken partijen gaan samen met lokale overheden onder andere werken aan uitgangspunten voor de realisatie van een digitaal grid in Nederland, in de steden, per laag gedefinieerd. Met onderscheid tussen de vaste en mobiele infrastructuur, de sensorgrids en IoT, dataplatforms en vraagstukken rond data.

De premier benadrukte tijdens de overhandiging van de strategie het belang om vanaf hier samen verder te werken aan een internationale Smart City propositie en noemde de strategie ‘een cadeau voor Nederland’

Contact

Deel dit artikel