Spring naar content

Dynamisch verlichten met actuele verkeersdata

07 september 2020

In de Gemeente Assen starten Sustainder en Flitsmeister een pilot waarbij de slimme straatverlichting wordt geoptimaliseerd op basis van actuele verkeersdata.  Daar wordt o.a. een traject op de Europaweg-Zuid voor gebruikt, waar sinds 2018 al 280 slimme armaturen van Sustainder zijn geïnstalleerd.

De verkeersdata komt van Flitsmeister gebruikers die op dat moment over het traject rijden. Doel is om met dynamische verlichting naar behoefte de verkeersdoorstroming te verbeteren, de verkeersveiligheid te bevorderen én energie te besparen.

Vandaag heeft wethouder Mirjam Pauwels van de gemeente Assen met een druk op de knop het slimme netwerk geactiveerd. “De afgelopen jaren hebben wij ons areaal openbare verlichting voorzien van LED-armaturen. Sustainder heeft als regionale partij de armaturen geleverd waar we nu deze innovatieve pilot mee gaan doen. Met de pilot hopen we een bijdrage aan de verkeersveiligheid van onze inwoners te leveren en onze openbare verlichting nog verder te verduurzamen. We stellen ons areaal daarom graag voor deze pilot beschikbaar” aldus Wethouder Pauwels.

Wethouder Pauwels (R), Sjoerd Perfors (L) van Flitsmeister en Marco Bosch van Sustainder

Licht afstemmen op verkeersdrukte

Op de Europaweg-Zuid wordt het licht gedimd of versterkt op de momenten dat het nodig is. Dat betekent meer licht als het druk is en minder licht als het rustig is. Ook kan er extra verlicht worden bij een stilstaande auto of bij spoedritten van een ambulance. Deze toepassingen verhogen de veiligheid van de mensen die betrokken zijn bij een incident én van mensen die te maken krijgen met een ambulance in het verkeer. De huidige dimschema’s worden op basis van de verkeersdata verder geoptimaliseerd. Uit een eerste analyse van verkeersgegevens op dit traject blijkt dat een aanpassing van het bestaande dimschema, afgestemd op de gemiddelde verkeersdrukte, tot een besparing leidt van gemiddeld 25% op het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Parkeren

Een ander deelproject richt zich op de rol van verlichting bij parkeren. Op het terrein achter het gemeentehuis in Assen gaan automobilisten dat merken bij het starten en stoppen van een parkeeractie via de Flitsmeister App. De verlichting gaat in deze parkeerzone tijdelijk feller branden, zodat er meer comfort en gevoel van veiligheid ontstaat. Beide deelprojecten zijn inmiddels gestart en lopen tot het eind van jaar, waarna de resultaten worden geëvalueerd. De gemeente, Flitsmeister en Sustainder maken daarna de keuze of de toepassingen permanent wordt ingezet.