Spring naar content
Cassettes - 5G

5G is de opvolger van 4G. Het is de vijfde generatie in mobiele netwerken. 5G maakt onder andere snel mobiel internet mogelijk.

Een netwerk geoptimaliseerd voor 5G is fijnmaziger dan dat voor 4G. Er zijn meer stations, masten, en andere installaties nodig. Die kunnen kleiner zijn en vallen daardoor minder op (zogenaamde ‘small cells’).

Hergebruik van bestaande objecten in de openbare ruimte is hierbij cruciaal om steden niet helemaal vol te bouwen met extra objecten en lelijk te maken met techniek aan historische gebouwen. Uit TNO onderzoek komt naar voren dat lantarenpalen bij uitstek geschikt zijn om als Smart Public Nodes te fungeren. De hoogte, het feit dat ze om de 50 meter in de stad staan en reeds zijn gekoppeld aan een elektriciteit netwerk, maakt dat lantaarnpalen zeer geschikt zijn voor deze nieuwe toepassingen.

Sustainder werkt met een aantal gerenommeerde partijen samen om uiteindelijk 5G small cells  in onze modulaire cassette te kunnen plaatsen.

Interessante oplossingen voor een collega

Sustainder faciliteert de transformatie van het openbare verlichtings netwerk in een duurzame, toekomstvast en slimme infrastructuur. Wij geloven dat de bestaande infrastructuur van openbare verlichting ideale eigenschappen heeft om als drager van een smart city netwerk te acteren. Denk hierbij aan de fijnmazigheid van het netwerk, de aanwezigheid van spanning en de ideale hoogte voor sensor en communicatie toepassingen. Wij denken dan ook dat vele andere disciplines binnen de overheid toegang zouden moeten krijgen tot dit hoogwaardige netwerk. In onderstaande vijf thema’s beschrijven wij hoe ook andere stakeholders belang kunnen hebben bij de transitie naar een duurzaam, toekomstvast en slimme infrastructuur.