Spring naar content
Dimmen

Dynamische weersverlichting

Diensten - Dynamische weersverlichting

Met de dienst dynamische weersverlichting kunt u maximaal energie besparen, zonder dat de veiligheid in het gedrang komt bij regenachtige weersomstandigheden!

De energietransitie is in volle gang en overal ter wereld is men op zoek naar nieuwe manieren om zoveel mogelijk energie te besparen om de klimaatdoelstellingen te halen. Voor de openbare verlichting is dit niet anders. Naast de toepassing van steeds efficiëntere LEDs is een belangrijke trend dat er gezocht wordt naar oplossingen met minder licht.

Oplossingen als bewegingssensoren en zuinigere dimregimes worden steeds vaker toegepast en deze helpen om het energieverbruik te verminderen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is echter dat de veiligheid van de weggebruikers zo min mogelijk in het gedrang komt.

Hoe goed alle gekozen technische oplossingen ook werken, soms is het toch onwenselijk dat er minder licht in de openbare ruimte is. Bij gevaarlijke weersomstandigheden staat de veiligheid bijvoorbeeld voorop. Daarbij is het een gegeven dat zowel PIR- als radar sensoren minder goed functioneren bij hevige regenval.

Sustainder introduceert hiervoor ‘Dynamische weersverlichting’. Voor deze dienst combineert Sustainder de standaard connectiviteit met real-time weersgegevens om de verlichting in geval van hevige regen tijdelijk te verhogen.

Het voordeel hiervan is dat er gekozen kan worden voor bewegingssensoren en/of een zuinig dimregime en dat de veiligheid toch gegarandeerd blijft.

Interessante oplossingen voor een collega

Sustainder faciliteert de transformatie van het openbare verlichtings netwerk in een duurzame, toekomstvast en slimme infrastructuur. Wij geloven dat de bestaande infrastructuur van openbare verlichting ideale eigenschappen heeft om als drager van een smart city netwerk te acteren. Denk hierbij aan de fijnmazigheid van het netwerk, de aanwezigheid van spanning en de ideale hoogte voor sensor en communicatie toepassingen. Wij denken dan ook dat vele andere disciplines binnen de overheid toegang zouden moeten krijgen tot dit hoogwaardige netwerk. In onderstaande vijf thema’s beschrijven wij hoe ook andere stakeholders belang kunnen hebben bij de transitie naar een duurzaam, toekomstvast en slimme infrastructuur.