Spring naar content
Cassettes - Sniffer

De neus in de buitenruimte.

Met de geïntegreerde luchtkwaliteit sensoren in de armaturen van Sustainder kunt u op eenvoudige en betaalbare wijze inzicht krijgen in de lokale luchtkwaliteit in uw gemeente.

Sustainder werkt samen met INTEMO en het RIVM om de beste sensoren te selecteren voor deze applicatie. Door de sensoren op meerdere locaties in het openbare verlichtingsnetwerk te plaatsen, kan een fijnmazig en nauwkeurig beeld van de luchtkwaliteit worden verkregen.

Kosten-effectief inzicht

Door hergebruik van het verlichtingsnetwerk en het gebruik van betaalbare sensoren blijven de kosten voor aanleg en onderhoud van deze oplossing significant lager dan alternatieve oplossingen. Dit maakt het een zeer kost-effectieve oplossing om de luchtkwaliteit in uw gemeente inzichtelijk te maken.

De module bevat een oplaadbare accu zodat de sensordata ook doorgestuurd kan worden als het armatuur spanningsloos is.

Interessante oplossingen voor een collega

Sustainder faciliteert de transformatie van het openbare verlichtings netwerk in een duurzame, toekomstvast en slimme infrastructuur. Wij geloven dat de bestaande infrastructuur van openbare verlichting ideale eigenschappen heeft om als drager van een smart city netwerk te acteren. Denk hierbij aan de fijnmazigheid van het netwerk, de aanwezigheid van spanning en de ideale hoogte voor sensor en communicatie toepassingen. Wij denken dan ook dat vele andere disciplines binnen de overheid toegang zouden moeten krijgen tot dit hoogwaardige netwerk. In onderstaande vijf thema’s beschrijven wij hoe ook andere stakeholders belang kunnen hebben bij de transitie naar een duurzaam, toekomstvast en slimme infrastructuur.