Skip to content
Cassettes - 5G

5G je nástupcem 4G. Je to pátá generace mobilních sítí. 5G mimo jiné umožňuje rychlý mobilní internet.

Síť optimalizovaná pro 5G je hustější než síť pro 4G. Je zapotřebí více stanic, stožárů a dalších zařízení. Ty mohou být menší, a proto vyčnívají méně („malé buňky“).

Znovuvyužití stávajících objektů ve veřejném prostoru je zásadní, aby se města zcela nezaplnila dalšími objekty a aby technologie nehyzdily historické budovy. Výzkum TNO* ukazuje, že sloupy veřejného osvětlení jsou pro funkci inteligentních veřejných uzlů ideální. Jejich výška a fakt, že jsou ve městech umístěny každých 50 metrů a že jsou napojeny na elektrickou síť znamená, že sloupy veřejného osvětlení jsou pro tyto nové aplikace velmi vhodné.

Společnost Sustainder spolupracuje s řadou renomovaných subjektů, aby mohla 5G malé buňky umístit do naší modulární kazety.

* Nizozemská organizace pro aplikovaný výzkum

Zajímavá řešení pro kolegu

Sustainder usnadňuje přeměnu sítě veřejného osvětlení na udržitelnou, perspektivní a inteligentní infrastrukturu. Jsme přesvědčeni, že stávající infrastruktura veřejného osvětlení má ideální vlastnosti, aby mohla fungovat jako páteřní síť chytrého města. Pomyslete na hustotu sítě, přítomnost připojení k elektrické síti a ideální výšku pro senzorové a komunikační aplikace. Proto se domníváme, že by k této vysoce kvalitní síti mělo mít přístup mnoho dalších odborů v rámci státní správy. V následujících pěti tématech popisujeme, jak mohou mít na transformaci k udržitelné, perspektivní a inteligentní infrastruktuře zájem i další zainteresované strany.