Skip to content
Diensten - Bi-color

Začíná to světlem.

Služba „Bi-colour“ umožňuje přepínat mezi teplotami barev. Svítidla Sustainder jsou standardně vybavena energeticky nejúspornějšími a nejefektivnějšími LED diodami (s proměnnou teplotou barev od 2 200 K do 5 700 K). Služba „Bi-colour“ umožňuje provádět kombinace mezi dvěma barevnými teplotami. Tato změna barevné teploty je možná řízeným způsobem v čase, ale lze ji použít i v kombinaci se snímači pohybu, takže při detekci pohybu dojde ke změně barvy.

Zajímavá řešení pro kolegu

Sustainder usnadňuje přeměnu sítě veřejného osvětlení na udržitelnou, perspektivní a inteligentní infrastrukturu. Jsme přesvědčeni, že stávající infrastruktura veřejného osvětlení má ideální vlastnosti, aby mohla fungovat jako páteřní síť chytrého města. Pomyslete na hustotu sítě, přítomnost připojení k elektrické síti a ideální výšku pro senzorové a komunikační aplikace. Proto se domníváme, že by k této vysoce kvalitní síti mělo mít přístup mnoho dalších odborů v rámci státní správy. V následujících pěti tématech popisujeme, jak mohou mít na transformaci k udržitelné, perspektivní a inteligentní infrastruktuře zájem i další zainteresované strany.