Skip to content
Motion_icon_transparent

Detekce pohybu

Diensten - Bewegingsdetectie

Začíná to světlem.

Svítidla Sustainder Anne, Alexia a Aspira jsou navržena tak, aby mohla využívat různé senzory. Služba „Senzory pohybu“ umožňuje velmi snadno snížit spotřebu energie a emise CO₂ ve vašem okolí a minimalizovat světelné znečištění. Získáte také přehled o aktuálních dopravních poznatcích na dané trase. Instalaci lze plně optimalizovat pro místní podmínky z hlediska světelného toku, doby spínání a dílčího rozdělení trasy provedeného pomocí senzorů.

 

Zajímavá řešení pro kolegu

Sustainder usnadňuje přeměnu sítě veřejného osvětlení na udržitelnou, perspektivní a inteligentní infrastrukturu. Jsme přesvědčeni, že stávající infrastruktura veřejného osvětlení má ideální vlastnosti, aby mohla fungovat jako páteřní síť chytrého města. Pomyslete na hustotu sítě, přítomnost připojení k elektrické síti a ideální výšku pro senzorové a komunikační aplikace. Proto se domníváme, že by k této vysoce kvalitní síti mělo mít přístup mnoho dalších odborů v rámci státní správy. V následujících pěti tématech popisujeme, jak mohou mít na transformaci k udržitelné, perspektivní a inteligentní infrastruktuře zájem i další zainteresované strany.