Skip to content
Dimmen

Dynamické osvětlení podle počasí

Diensten - Dynamische weersverlichting

Se službou Dynamické osvětlení podle počasí můžete ušetřit maximum el. energie, aniž byste ohrozili za deštivého počasí ohrožovali bezpečnost!

Přechod na nové zdroje energie je v plném proudu a lidé po celém světě hledají nové způsoby, jak ušetřit co nejvíce energie, aby splnili klimatické cíle. Nejinak je tomu i v případě veřejného osvětlení. Kromě používání stále účinnějších LED diod je důležitým trendem hledání řešení využívajících méně světla.

Stále častěji se používají řešení, jako jsou pohybové senzory a úspornější režimy stmívání, které pomáhají snižovat spotřebu energie. Důležitou podmínkou však je, aby byla co nejméně ohrožena bezpečnost účastníků silničního provozu.

Ať už všechna zvolená technická řešení fungují jakkoli dobře, někdy je méně světla ve veřejných prostorách nežádoucí. Například za nebezpečných povětrnostních podmínek je bezpečnost na prvním místě. Je samozřejmé, že jak PIR, tak radarová čidla nefungují tak dobře při silných deštích.

Za tímto účelem Sustainder zavádí „dynamické osvětlení založené na počasí“. Pro tuto službu Sustainder kombinuje standardní připojení s údaji o počasí v reálném čase, aby v případě silného deště dočasně zvýšil osvětlení.

Výhodou je, že lze zvolit pohybová čidla a/nebo úsporný režim stmívání a zároveň zajistit bezpečnost.

Zajímavá řešení pro kolegu

Sustainder usnadňuje přeměnu sítě veřejného osvětlení na udržitelnou, perspektivní a inteligentní infrastrukturu. Jsme přesvědčeni, že stávající infrastruktura veřejného osvětlení má ideální vlastnosti, aby mohla fungovat jako páteřní síť chytrého města. Pomyslete na hustotu sítě, přítomnost připojení k elektrické síti a ideální výšku pro senzorové a komunikační aplikace. Proto se domníváme, že by k této vysoce kvalitní síti mělo mít přístup mnoho dalších odborů v rámci státní správy. V následujících pěti tématech popisujeme, jak mohou mít na transformaci k udržitelné, perspektivní a inteligentní infrastruktuře zájem i další zainteresované strany.