Skip to content
Camera

Kamerový dohled

Diensten - Cameratoezicht

Začíná to světlem.

Sustainder Observer nabízí integrované řešení venkovní kamery pro svítidla Anne i Alexia. V kombinaci se službou Kamerový dohled je možné prohlížet obraz v reálném čase. To poskytuje jasný přehled o aktuální situaci v okolí svítidla a může být užitečné pro monitorování pravidelných akcí (např. sportovních událostí, pouličních meetingů, apod.).

Je také možné stáhnout si videozáznamy z požadovaného časového období, vzhledem k tomu, že se ukládají po dobu 3-5 dnů. Díky tomu lze přehrát časový úsek kolem doby, kdy došlo k trestné činnosti (např. krádeži, vandalismu, výtržnostem atd.), a shromáždit důkazy.

Zajímavá řešení pro kolegu

Sustainder usnadňuje přeměnu sítě veřejného osvětlení na udržitelnou, perspektivní a inteligentní infrastrukturu. Jsme přesvědčeni, že stávající infrastruktura veřejného osvětlení má ideální vlastnosti, aby mohla fungovat jako páteřní síť chytrého města. Pomyslete na hustotu sítě, přítomnost připojení k elektrické síti a ideální výšku pro senzorové a komunikační aplikace. Proto se domníváme, že by k této vysoce kvalitní síti mělo mít přístup mnoho dalších odborů v rámci státní správy. V následujících pěti tématech popisujeme, jak mohou mít na transformaci k udržitelné, perspektivní a inteligentní infrastruktuře zájem i další zainteresované strany.