Skip to content
Sound

Měření hluku

Diensten - Geluidsmetingen

Sustainder Listener nabízí nejmodernější detekci zvuku pro venkovní (veřejné) aplikace. V kombinaci se službou měření hluku je možné získat přehled o hluku způsobeném událostmi, stavbou, dopravou, leteckým provozem, průmyslem, atd.

Pomocí této služby je možné určit směr zvuku a určit místo zdroje zvuku. V kombinaci se zařízením Sustainder Listener lze senzory „naučit“ rozpoznávat specifické zvuky (např. tříštění skla). To umožňuje poskytovat služby na míru. Služba měření zvuku umožňuje přístup k platformě Listener.

Zajímavá řešení pro kolegu

Sustainder usnadňuje přeměnu sítě veřejného osvětlení na udržitelnou, perspektivní a inteligentní infrastrukturu. Jsme přesvědčeni, že stávající infrastruktura veřejného osvětlení má ideální vlastnosti, aby mohla fungovat jako páteřní síť chytrého města. Pomyslete na hustotu sítě, přítomnost připojení k elektrické síti a ideální výšku pro senzorové a komunikační aplikace. Proto se domníváme, že by k této vysoce kvalitní síti mělo mít přístup mnoho dalších odborů v rámci státní správy. V následujících pěti tématech popisujeme, jak mohou mít na transformaci k udržitelné, perspektivní a inteligentní infrastruktuře zájem i další zainteresované strany.