Skip to content
Lucht

Měření kvality ovzduší

Diensten - Luchtkwaliteit metingen

Začíná to světlem.

Díky integrovaným senzorům kvality ovzduší ve svítidlech Sustainder můžete snadno a levně získat přehled o kvalitě místního ovzduší. Umístěním senzorů na více místech sítě veřejného osvětlení lze získat přesný a precizní obraz o kvalitě ovzduší.

Služba „Měření kvality ovzduší“ vám umožní přístup k platformě pro měření kvality ovzduší, která vám poskytne přehled o kvalitě ovzduší ve vašem městě nebo obci v reálném čase.

Které látky lze měřit?

 • Standardně:
  • Pevné částice₂.₅ (µg/m³)
  • Pevné částice PM10 (µg/m³)
  • CO₂ (ppm)
  • Teplota (°C)
  • Vlhkost (%RH)
  • Tlak vzduchu (hPA)
 • Volitelně:
  • Ultrajemné částice PM₁ (µg/m³)
  • NO₂ (ppb)

Zajímavá řešení pro kolegu

Sustainder usnadňuje přeměnu sítě veřejného osvětlení na udržitelnou, perspektivní a inteligentní infrastrukturu. Jsme přesvědčeni, že stávající infrastruktura veřejného osvětlení má ideální vlastnosti, aby mohla fungovat jako páteřní síť chytrého města. Pomyslete na hustotu sítě, přítomnost připojení k elektrické síti a ideální výšku pro senzorové a komunikační aplikace. Proto se domníváme, že by k této vysoce kvalitní síti mělo mít přístup mnoho dalších odborů v rámci státní správy. V následujících pěti tématech popisujeme, jak mohou mít na transformaci k udržitelné, perspektivní a inteligentní infrastruktuře zájem i další zainteresované strany.