Skip to content
Dimmen

Nouzové osvětlení

Outdoor-Parking-Lighting

Díky službě nouzového osvětlení můžete v případě incidentů nastavit úroveň osvětlení.
Svítidla Aspira, Anne a Alexia a svítidla jiných výrobců lze v případě událostí nebo mimořádných událostí ovládat dálkově z řídicí místnosti pomocí nouzového tlačítka s využitím technologie Smart Sustainder.
Pohotovostní služba, dodavatel, údržba města nebo správce mohou také v případě potřeby použít aplikaci Sustainder Lighting App k dálkovému nastavení úrovně osvětlení a plánů stmívání.
Tím se zvyšuje míra bezpečnosti osob v okolí stadionů, zábavních areálů, nádraží nebo areálů pro pořádání akcí, apod.

 

 

Zajímavá řešení pro kolegu

Sustainder usnadňuje přeměnu sítě veřejného osvětlení na udržitelnou, perspektivní a inteligentní infrastrukturu. Jsme přesvědčeni, že stávající infrastruktura veřejného osvětlení má ideální vlastnosti, aby mohla fungovat jako páteřní síť chytrého města. Pomyslete na hustotu sítě, přítomnost připojení k elektrické síti a ideální výšku pro senzorové a komunikační aplikace. Proto se domníváme, že by k této vysoce kvalitní síti mělo mít přístup mnoho dalších odborů v rámci státní správy. V následujících pěti tématech popisujeme, jak mohou mít na transformaci k udržitelné, perspektivní a inteligentní infrastruktuře zájem i další zainteresované strany.