Skip to content
road

Sčítání dopravy

Diensten - Verkeerstellingen

Sustainder Observer nabízí integrované řešení venkovní kamery pro svítidla Anne, Aspira a Alexia. Díky službě Traffic Counting může výpočetní modul Edge analyzovat videa v reálném čase a rozpoznávat události, což umožňuje provádět podrobné sčítání dopravy, a to zcela bezpečně a anonymně. Díky této službě je možné rozlišovat mezi typem dopravy a různými směry. Dokonce je možné spočítat, kolik vozidel jede na křižovatce vlevo, vpravo nebo rovně. Získáte tak přístup jak k nezpracovaným údajům, tak k přehlednému přehledu (pro jednotlivé směry).

Zajímavá řešení pro kolegu

Sustainder usnadňuje přeměnu sítě veřejného osvětlení na udržitelnou, perspektivní a inteligentní infrastrukturu. Jsme přesvědčeni, že stávající infrastruktura veřejného osvětlení má ideální vlastnosti, aby mohla fungovat jako páteřní síť chytrého města. Pomyslete na hustotu sítě, přítomnost připojení k elektrické síti a ideální výšku pro senzorové a komunikační aplikace. Proto se domníváme, že by k této vysoce kvalitní síti mělo mít přístup mnoho dalších odborů v rámci státní správy. V následujících pěti tématech popisujeme, jak mohou mít na transformaci k udržitelné, perspektivní a inteligentní infrastruktuře zájem i další zainteresované strany.