Wij zijn Sustainder

Over Sustainder

Sustainder is een nieuw, innovatief Nederlands merk dat smart lighting en smart city oplossingen levert aan klanten in binnen- en buitenland. Ons bedrijf komt voort uit de combinatie van de voormalige Philips armaturenfabriek in Emmen en het bedrijf Dazzletek in Breda, dat gespecialiseerd is in intelligente besturingssystemen voor openbare verlichting.

Het begint met licht

We leven in een technologisch snel veranderende wereld. De publieke ruimte ‘verslimt’ razendsnel en wordt steeds concreter. Nieuwe technologie vormt daarbij de zintuigen, de ogen en oren van de publieke ruimte. We weten nog niet precies hoe het vorm en inhoud gaat krijgen maar de trend is duidelijk en onomkeerbaar. Niet wachten, maar meebewegen is het credo. Onze toekomstvaste oplossingen anticiperen op deze transitie. Met onze hoogwaardige slimme led-armaturen kan zonder grote financiële risico’s worden ingespeeld op de nieuwe mogelijkheden. 

Het verlichtingsnetwerk vormt voor ons de centrale hub voor de smart city. Een open systeem waar telkens nieuwe applicaties aan worden toegevoegd. In de snel veranderende wereld is het van belang om toekomstvaste oplossingen te bieden. Al onze armaturen zijn daarom modulair opgebouwd en bevatten basis-sensoriek die metingen mogelijk maken van onder andere temperatuur, lichtgevoeligheid en energieverbruik. Zo bouwen we aan een duurzame, veilige en gezonde samenleving. Daarbij hanteren we de volgende 6 principes, richtlijnen voor onze manier van denken en doen:

1. Be future proof

Het verlichtingsnetwerk is de basis voor de smart city met de lantaarnpaal als vertrekpunt. Onze armaturen zijn dankzij het unieke cassette systeem, connectivity en open architectuur vandaag al gereed voor toekomstige ontwikkelingen.

2. Walk the talk

Er wordt veel gesproken over slimme verlichting. Wij voegen de daad bij het woord zodat u vandaag al kan beginnen. Met onze eigen kwaliteitsproducten gemaakt in onze eigen fabriek. Dutch design, made in Holland. 

3. Be committed

Bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Dat zit in ons DNA. Met betrokken mensen en toekomstbestendige producten.

4. Be agile

De maatschappij en techniek veranderen zo snel, dat langlopende masterplannen achterhaald zijn. De nieuwe wereld vraagt om flexibele, snelle partners en toekomstbestendige oplossingen. 

5. Partner up

We hebben onze eigen specialistische rol binnen het eco-systeem van smart city ontwikkelingen. Door samenwerking met complementaire partijen behalen we het optimale resultaat.

6. Keep it clean

Openbare verlichting kan naast functioneel ook mooi zijn. En door functies te combineren binnen onze armaturen, strijden we tegen verrommeling van de publieke ruimte.

Wij werken onder meer voor

Vergeef ons de name-dropping, maar we presenteren vol trots een selectie van onze klanten:

Sustainder Overzicht Klantlogos Cropped

Contact