Fijnstof meten in Hilversum

Sustainder heeft in Hilversum de eerste sensoren geplaatst om lokaal fijnstof te kunnen meten via smart city armaturen. De nieuwe ‘airquality cassettes’ zijn voorzien van sensoren om real-time fijnstof en stikstofoxide (NOx) in de buitenlucht te meten. De slimme armaturen waren eind 2018 al geplaatst als onderdeel van de Mediamile in Hilversum. Het toevoegen van deze oplossing past bij de ambities van de Gemeente Hilversum om de openbare ruimte verder te verslimmen.

Airquality cassettes

De airquality cassettes bieden de mogelijkheid om op een betaalbare en toegankelijke manier de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te monitoren. De beschikbare infrastructuur van openbare verlichting en de connectiviteit maken lantaarnpalen ideale objecten om een fijnmazig netwerk van meetstations te creëren. De airquality cassettes zijn beschikbaar voor de slimme armatuur Alexia en binnenkort ook voor Anne. Deze oplossing geeft weer hoe Sustainder is voorbereid op de modulaire toekomst van vaste smart city infrastructuur.

Aanbrengen Fijnstofmeter Hilversum
Het verwisselen van de cassette met de nieuwe sensoren in Hilversum.

Samenwerking met RIVM

De ontwikkeling van de airquality cassettes maakt onderdeel uit van een nauwe samenwerking met het RIVM. Samen met burgers en bedrijven is het RIVM een innovatieprogramma gestart om het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit aan te vullen met o.a. sensor-data. Doel is om een real-time, dekkend beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in Nederland. De sensoren van Sustainder worden aangesloten op het data-portaal van het RIVM.

Contact