N737 wordt slimste weg van Nederland

Samen met Reef Infra, Sorama en vele andere partners gaat Sustainder van de provinciale weg N737 tussen Deurningen en Enschede ‘de slimste weg van Nederland’ maken.

Provincie Overijssel wil dat de weg een toonbeeld wordt van technisch en duurzaam vernuft. De ingrepen moeten leiden tot een veilige, slimme weg. In het voorjaar van 2020 moeten de ingrepen klaar zijn.

Slimme toepassingen

Om de weg slim en adaptief te maken, past Sustainder 30 armaturen van het type Anne en 100 armaturen van het type Alexia toe. In de armaturen worden de geavanceerde geluidscamera’s van Sorama geïntegreerd. Met behulp van kunstmatige intelligentie verbinden de gecombineerde sensoren milieugegevens van het aanwezige verkeer. De geluidscamera's herkennen voertuigen, voertuigsnelheden en ongevallen en communiceren met iVRI en de controlekamer. De videocamera gaat aan wanneer geluidscamera's een ongewone situatie detecteren. De app communiceert met weggebruikers en de iVRI en omgekeerd.

Veiligheid, leefbaarheid en doorstroming verbeteren

Met deze innovatieve oplossingen zijn we in staat om de openbare veiligheid verbeteren door ongelukken snel te detecteren en snel actie te ondernemen. Door met de slimme sensoren verschillende milieuaspecten dragen we bij aan een duurzame en gezonde samenleving. Naast veiligheid en leefbaarheid wordt ook de doorstroming van de N737 verbeterd. Een greep uit de overige plannen:

  • Dynamische rijstrook indeling op het kruispunt Frans op den Bult. Hierdoor kan met dezelfde hoeveelheid asfalt meer verkeer worden verwerkt, doordat de rijstrook voor rechtdoorgaand verkeer in de avonduren ook wordt ingezet voor de grote verkeersstromen die linksaf slaan.
  • Voertuigdetectie op basis van geluidssensoren. Hierdoor wordt het verkeer beter en eerder geregistreerd en geclassificeerd, zodat de gemiddelde wachttijden voor verkeerslichten verminderen.
  • De provinciale weg wordt verbreed met cementloos beton, waardoor met minder CO2 gebruik de weg wordt verbreed zonder dat dit ten laste gaat van het toekomstig beheer en onderhoud.
  • Landbouw passeerlocaties met geluidsdetectie dat het verkeer meet, waardoor het landbouwverkeer veiliger kan invoegen en er minder gevaarlijke inhaalmanoeuvres plaatsvinden.
  • Slim asfaltmengel met lager CO2 verbruik en hogere reflectiewaarde, waardoor er minder verlichting nodig is.
  • Intelligente verkeerslichten met apps die een bijdrage leveren aan zowel beter verkeersgedrag, fietsprioriteit en ‘in car communicatie’ en routekeuze. De intelligente verkeerslichten krijgen vroegtijdig een melding bij vrachtverkeer zonder gebruik van traditionele lussen in het wegdek.
  • Het asfalt dat wordt aangebracht op de N737 is 100% hergebruikt.
Bron & beeld: Tubantia

Contact