Onze plannen voor 2018

Goede voornemens sterven veelal in schoonheid. Half januari blijken ze ingehaald door de waan van de dag. Ons advies: schrijf ze op en deel ze met je omgeving. A dream becomes a goal when you write it down! Daarom presenteren we zonder schroom en twijfel: onze plannen voor 2018.

Sustainder - Van oud naar nieuw

1. Niet wachten maar smart starten

Veel gemeenten staan nog afwachtend, soms zelfs wantrouwend tegen Smart City en Smart Lighting. We merken dat niet alleen geregeld tijdens onze gesprekken in het land, ook de recente OVL monitor bevestigt dat beeld: 28% van de ondervraagde gemeenten ziet Smart City/Smart Lighting als een kans, 62% is nog onzeker over dit onderwerp. 

Die twijfel willen we stap voor stap wegnemen. Hoe? Door (nog) meer het gesprek aan te gaan. Over vervanging, verduurzaming en verslimming van openbare verlichting. Over toekomstbestendige oplossingen en aan- of juist afwezige Smart City ambities. Maar ook over eigenaarschap, aanbestedingsvormen, en proeftuinen. Want bij veel gemeenten staan de ambities op het gebied van Smart Lighting nog te veel los van de dagelijkse werkvloer waar projecten, werken en aanbestedingen vorm krijgen. Daardoor maken binnen grote aanbestedingen conventionele systemen vaak meer kans dan slimme armaturen.

Sustainder Green Village Delft 2 Cropped
The Green Village in Delft is een proeftuin voor diverse Smart City innovaties.

Jammer want het netwerk van lichtarmaturen is een perfecte infrastructuur voor de Smart City. Een ‘slim’ armatuur aanschaffen betekent naast investeren in licht óók investeren in slimme infrastructuur. Toekomstige Smart City behoeften kunnen dan makkelijk worden ingeplugd; de infrastructuur voldoet. Daarnaast kunnen we helpen door toepassingen van vandaag al te integreren en toekomstvast te maken door de modulaire opbouw van onze armaturen. Zo nemen we iedere gemeente stap voor stap mee in de transitie naar Smart. Ongeacht in welke fase men zich bevindt, iedere gemeente kan vandaag al ‘gewoon’ beginnen.

2. Verbeterde producten voor slimme toepassingen

Sustainder heeft in Anne en Alexia twee hoofdrolspelers die alle aandacht krijgen. Die sterke focus zorgt voor uitgekiende en toekomstvaste producten die continu worden doorontwikkeld. Met partners zoals Sorama en Axis verkennen we nieuwe technieken, toepassingen en functionaliteiten. Zo hebben we een passend antwoord op iedere gewenste situatie in de openbare ruimte.

Infographic Smart Outdoor Fight Nl
De samenwerking met Sorama is een mooi voorbeeld van slimme partnerships en co-creatie.

Onze klanten hebben vaak een focus op een specifiek Smart City domein. Denk bijvoorbeeld aan gezondheid, veiligheid of duurzaamheid. In 2018 zullen wij ons smart sensoring portfolio verder doorontwikkelen om antwoord te bieden aan deze behoefte in de markt. 

Allereerst starten we met functionaliteiten die op licht gebaseerd zijn. Zoals energiebesparing via bewegingssensoren, dimmen en ambient light toepassingen. Maar we bieden ook functionaliteiten om het areaal op afstand te kunnen monitoren en besturen. Aanvullend introduceren we later dit jaar diverse smart outdoor toepassingen  op het gebied van gezondheid, veiligheid, communicatie en transport.

3. Groeistuipen in goede banen leiden

We zijn het afgelopen jaar flink gegroeid. Niet alleen in plaatsingen van onze armaturen, inmiddels al in meer dan 75 gemeenten, maar ook in het aantal medewerkers. Komend jaar zullen we deze groei verder managen. We zijn al actief in Nederland en Duitsland maar verkennen ook andere internationale markten. We want more! 

Tegelijk blijven we trouw aan onze roots. In Emmen, in de shared factory van Technologies Added, worden onze producten ontwikkeld en geproduceerd. Dutch Design, made in Holland. En de gemeente Emmen is zowel klant als ambassadeur. Een dubbelrol waar we heel blij mee zijn.

Aan de slag

Ziehier, onze plannen voor 2018: meer dialoog, de introductie van slimme toepassingen en verdere groei. Kortom, we hoeven ons niet te vervelen. Laten we komend jaar verder samenwerken aan het realiseren van onze en uw plannen!

Download

Contact

Deel dit artikel