Proeftuin voor smart cities

Ruimte voor experiment in Delft

Ze hebben grootse plannen om de smart city in Delft op gang te brengen. Vincent Ilmer (Eneco) en Maurits de Boer (Sustainder) zijn op zoek naar partijen die in The Green Village aan slimme diensten willen werken voor de stad van morgen. Ze geven zes redenen waarom je nú mee zou moeten doen:

1. Terrein is nog niet af

Op het terrein van The Green Village is ruimte voor experiment. Maurits: “Er wonen en werken hier gewoon mensen op het terrein. Daarom leent het zich perfect om smart city oplossingen te testen en door te ontwikkelen totdat ze klaar zijn om de markt op te gaan.” Vincent: “We kunnen hier eenvoudig technische aanpassingen doen aan de infrastructuur, zonder dat daar weken aan vergunningstrajecten aan vooraf hoeven te gaan. Maar ook aanpassingen aan de lichtmasten en armaturen.”

Sustainder Green Village Delft 12
Maurits de Boer van Sustainder (links) en Vincent Ilmer van Eneco op The Green Village

Maurits: “Er vinden de komende maanden veel evenementen en bouwactiviteiten plaats op het terrein. Zo is hier net een prototype van de Hyperloop testfaciliteit geplaatst en worden er nog kantoren en nieuwe woningen gebouwd. Allemaal perfecte activiteiten om de verlichting, de sensoren en de diensten op te testen. Het is fijn dat dit terrein nog niet af is.”

2. Infrastructuur ligt klaar

De fysieke infrastructuur voor het smart grid is deze maand operationeel. Twaalf lichtmasten met armaturen van Sustainder zijn de dragers van allerlei sensoren. Deze ‘Smart City Hubs’ hebben elektriciteit en connectiviteit. Maurits: “Daarmee creëren we een basis voor verschillende partijen om eigen sensoren ‘op te hangen’. Het is een open concept en daar zijn er nog niet zoveel van in Nederland.”

Zo is het mogelijk om ieder armatuur te verrijken met andere sensoren. Vincent: “We hebben hier verschillende gradaties aangebracht in onze Smart City Hubs. De zwaarste hub heeft een glasvezelverbinding. Daar kunnen we bijvoorbeeld full HD beeld mee streamen of een serieuze geluidssensor op testen. Maar ook de nieuwste generatie small cells voor telecom, bijvoorbeeld voor 5G. We kunnen verschillende providers faciliteren om hun small cell op te hangen.”

3. Open ontwikkelplatform

Alle data van de verschillende sensoren worden verwerkt via het Luminizer platform van Luminext en beschikbaar gesteld via een API. Vincent: “De lichtmastinfrastructuur is hier open voor partijen om hardware toe te voegen en het dataplatform zelf is ook open. We gaan de data verstrekken aan iedereen die het wil gebruiken om er weer nieuwe toepassingen op te ontwikkelen. Dit is dus een typische plek waar innovatie in de openbare ruimte écht plaats gaat vinden. Er wordt multidisciplinair naar de opgave van de smart city gekeken. We gaan hier verschillende databronnen combineren en schaalbare diensten ontwikkelen via een open toetredingsmodel."

Tgv Visual 2017 Iconen

4. Sterk netwerk van bedrijven

Het netwerk van bovenstaande partners verwacht dat smart city oplossingen in de toekomst dezelfde netwerkinfrastructuur delen. Vincent: “Door de businessmodellen van verschillende toepassingen te stapelen kunnen we de investering in de onder- en bovengrondse infrastructuur en connectiviteit delen. We beschikken over de benodigde kennis om de infrastructuur voor dit fundament te realiseren. Voor startups en andere bedrijven is het interessant om samen met ons slimme combinaties van diensten en infrastructuur te ontwikkelen. Je bent meteen aangehaakt bij een stevig netwerk van vijf partijen die ook nog eens heel graag vooruit willen.”

5. Meerdere koks, één menukaart

Iedere beheerder van de openbare ruimte vult zijn behoefte op een eigen manier in. Komende twee jaar wordt er gewerkt aan een menukaart voor gemeenten, waarbij gemeenten kunnen kiezen uit een palet aan diensten. Maurits: “Doel is hier om een breed scala aan smart city-toepassingen te gaan ontwikkelen en aan elkaar te koppelen. We gaan ook nieuwe diensten ontwikkelen waar een gemeente waarschijnlijk nog helemaal geen eisen voor heeft opgesteld. Zij kunnen hier dus komen kijken hoe toekomstige diensten in de praktijk functioneren.”

Sustainder Green Village Delft 2

6. Dertig relevante oplossingen

Rond slimme verlichting zijn diverse diensten mogelijk, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de stad, het vergroten van efficiëntie en het reduceren van kosten. Maurits en Vincent: “We zoeken zowel technologie leveranciers als partijen die daar software en applicaties voor ontwikkelen. Denk daarbij aan opstelpunten voor small cells, security monitoring & response, parkeermanagement, openbaar wifi, luchtkwaliteitsmeting, elektrisch laden, verkeersstroming en crowd management, connectiviteit voor micro climate sensors. We willen meer dan 30 relevante ideeën verkennen met behulp van onze smart city hubs. Wij gaan hier gewoon aan de slag, dus sluit je aan!”

Contact