Spring naar content

Gezondheid

Iedereen wil schone lucht inademen, wonen in een fijne buurt, genieten van mooie natuur, werken op een prettige werkplek, veilig reizen van A naar B en aan het einde van de dag gezond weer thuiskomen. In de maatschappij vindt al langere tijd een ‘Health’ beweging plaats waarbij men streeft naar een zo gezond mogelijke levensstijl. Bij gezonder eten, meer bewegen en bewuster leven hoort net zo goed gezond wonen, werken en voortbewegen in een publieke ruimte mét schone lucht.

Modulaire cassette systeem

Van sensoren tot communicatie.

Open technologie

Onze technologie, data en standaarden zijn open.

Eenvoudig en slim

Onderhoud en installatie zonder gereedschap.

Het begint met licht

Sustainders air quality cassette (Sniffer) geeft op eenvoudige en betaalbare wijze inzicht in de lokale luchtkwaliteit in uw gemeente of stad. Door de ‘Sniffer’ op meerdere locaties in het openbare verlichtingsnetwerk te plaatsen, kan een fijnmazig en nauwkeurig beeld van de luchtkwaliteit worden verkregen.

+
Gemeenten als klant
+
Smart city hubs
+
Landen actief
%
Gemiddelde energie en CO₂ reductie