Spring naar content

Veiligheid

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden, en verwacht wordt dat verstedelijking verder toe zal nemen. Dit legt druk op de leefbaarheid en daarmee ook de veiligheid van de steden. Volgens onderzoek heeft de implementatie van Smart City concepten het potentieel om op het gebied van veiligheid het aantal sterfgevallen en het aantal misdrijven significant te verminderen. Smart City technologie en -concepten bieden dus mogelijkheden voor de aanpak van stedelijke veiligheidsvraagstukken.

Modulaire cassette systeem

Van sensoren tot communicatie.

Open technologie

Onze technologie, data en standaarden zijn open.

Eenvoudig en slim

Onderhoud en installatie zonder gereedschap.

Het begint met licht

Sustainders criminaliteits gerelateerde geluidsdetectie (Listener cassette) alsmede de video observatie mogelijkheden (Observer cassette) geven de mogelijkheid de publieke veiligheid significant te verhogen.

+
Gemeenten als klant
+
Smart city hubs
+
Landen actief
%
Gemiddelde energie en CO₂ reductie